JAK VYPADÁ DENNÍ PROGRAM? 

Program nemívá přesně danou strukturu a účastníci Dnů ticha si sami volí své aktivity či služby na pomoc v kuchyni. Je na každém, jak svůj DEN TICHA stráví (spánek, četba, modlitby, uctívání, procházky po okolí či prostorech kláštera, práce na zahradě kláštera, lelkování i uctívání, to vše je přípustné, jak je komu libo). Člověk se nemusí zúčastnit ani ničeho z níže uvedeného.

Struktura dne vypadá zhruba takto:

  • budíček - není určen
  • 8:00 - 8:30 - individuální snídaně (švédské stoly)
  • 8:45 - 9:00 - ranní punkta - podněty ke kontemplaci
  • 9:00 - 12:30 - siesta, práce na zahradě, procházky 
  • 12:30 - 13:00 - společný (teplý) oběd
  • 13:00 - 18:30 - siesta, práce na zahradě, procházky
  • kdykoli mezi 15:00-17:00 - možnost domluvit  si individuální rozhovor s duchovním průvodcem  (max. 20 minut na osobu a den)
  • 18:30 - 19:00 - individuální večeře (švédské stoly)
  • 19:30 - 20:30 - večerní punkta - společný čas před Pánem 
  • večerka - není určena

JSOU NĚJAKÉ ZÁSADY PRO POBYT V KLÁŠTEŘE?

Ano, budeme se snažit dodržovat 3 zásady

1 - MLČENÍ. Na úvodním setkání mentor seznání všechny účastníky s praktickými věcmi chodu kláštera, provede bezpečnostní školení a zodpoví všechny praktické dotazy účastníků. Pak se všichni rozejdeme do svých pokojů a na několik dní se odmlčíme. 

2 - INFORMAČNÍ (DATOVÝ) KLID. Dny duchovní obnovy nemají být prostorem pro hraní her na mobilu, tabletu nebo notebooku. Není to čas pro práci a dodělání pracovních restů. A už vůbec nejsou zamýšleny jako prostor pro brouzdání sociálními sítěmi. Někteří účastníci bez běžného přístupu ke komunikačním technologiím velmi rychle pocítí nefalšované abstinenční příznaky. Přesto si dovolíme vás přesně o toto požádat - nechte všechna elektronická zařízení tentokrát doma. Telefon si samozřejmě vzít můžete, ale budete na začátku mentorem vyzváni, abyste si všichni mobil odložili na bezpečné a účastníkům přístupné místo a neměli ho tak snadno "po ruce". Půjde o výzvu k dobrovolnému omezení se a nikdo nebude v této věci nikoho kontrolovat, ale postrádalo by trochu smysl, proč se vlastně Dnů ticha účastníte, když je nakonec strávíte na mobilu.

3 - JEDNODUCHÉ STRAVOVÁNÍ. Mentor zajistí pro všechny pouze základní potraviny a pití. Snídaně a večeře budou k dispozici formou švédských stolů. Na obědovém menu a službě v kuchyni se účastníci společně domluví na prvním setkání. Nikdo jistě nebude mít hlad a člověk si může přivézt nebo zakoupit i vlastní potraviny, sladkosti, ingredience či nápoje, ale smyslem je nesoustředit se ve Dnech ticha tolik na hlas chutí a žaludku. Těmto hlasům se věnujme jindy. Strava v klášteře má být prostá, jednoduchá, účelná a žaludek nemá hrát první housle. Detaily se řeší na úvodním setkání.

U všech tří zásad nicméně platí, že nepůjde o absolutní zákaz mluvení a úplné mlčení, o uzavřený kontakt s okolním světem a přísnou askezi. Půjde nám ale o vědomou zdrženlivost v těchto věcech.


Místo ubytování a místní podmínky

Pro naše DNY TICHA jsme tentokrát našli vhodné útočiště v klášteře v Zásmukách u Kolína. 

Pokoj zde bude mít každý sám pro sebe! 

Pokud byste chtěli sdílet pokoj s někým dalším je nutno si o to napsat do ZPRÁVY PRO NÁS v registračním formuláři.

K dispozici je veliká a plně vybavená kuchyně, kam má každý účastník kdykoli přístup. O službu v ní se účastníci dobrovolně podělí. 

K dispozici jsou dvě jídelny a dvě společenské místnosti vhodné pro duchovní programy.