Organizátor, duchovní průvodce a mentor

Mgr.  Marek Janovský

Duchovní Apoštolské církve - sboru bez hranic v Teplicích. Teologii vystudoval na Karlově univerzitě v Praze. Od svého obrácení k Bohu se celoživotně věnuje evangelizaci a duchovnímu doprovázení lidí. Kvůli tomu se před mnoha lety zapojil do projektu Zakládání sborů v severních Čechách, kde pozorně naslouchal a učil se mluvit jazykem místního kmene - tj. lidí, kteří nejsou většinou nijak spojeni s organizovaným náboženstvím, natožpak s církví. Duchovní doprovázení se stalo jeho zájmem a nedílnou součástí jeho osobní pastorace i vlastní zkušenosti. Několikrát se sám zúčastnil duchovních obnov v klášterech či podobných místech a hledá cesty, jak tuto svou většinou pozitivní duchovní zkušenost zprostředkovat i dalším bratrům a sestrám v Kristu.

Telefonní číslo
+420 739 584 158

E-mail
marek@cbhteplice.cz


Jakou roli na Dnech ticha  má DUCHOVNÍ PRŮVODCE (mentor)?

  • Duchovní průvodce cíleně a s modlitbou připraví co nejvhodnější podmínky, ve kterých budeme vystaveni prostředí a podnětům, které mohou výrazně obnovit naše fyzické, duševní a duchovní síly.
  • Připravuje maximálně jednoduchý a účelný prostor a podmínky pro ticho, modlitbu, četbu a duchovní soustředění.
  • Duchovní průvodce připravuje, koordinuje, dohlíží na provoz a fyzicky zaštiťuje celý pobyt účastníků DNŮ TICHA.
  • Po modlitbách a v očekávání prorockého vedení volí obsah a formy duchovní inspirace (biblické texty, písně, literaturu, příběhy, obrazy apod.) pro společné duchovní části programu pobytu.
  • Je připraven na případné vyžádané individuální duchovní doprovázení = osobní konzultace (max. 20 min. na osobu a den).
  • Nekáže, nevyučuje, neškolí, nikoho zbytečně nevyrušuje (tzn. pokud účastník bude chtít, uvidí mentora pouze na začátku pobytu a poté až na konci při závěrečném společném hodnocení duchovní obnovy před odjezdem domů).